Scale Nymburk p.s.

PREZENTACE KLUBUVítejte na stránkách modelářského klubu Nymburk číslo 99. Jsou zde prezentovány obecné informace o klubu i činnost klubu, modely členů klubu, fotoreportáže ze soutěží, výsledky soutěží.
Klub byl založen v roce 1954. Poplatně době se většina členů klubu věnovala kategorii volných modelů A1 a A2. Jeden ze zakládajících členů, pan Netopilík, stavěl upoutané makety. Postupem doby, jak šel vývoj v modelářském sportu, měnili členové klubu i soutěžní kategorie. V sedmdesátých létech se téměř celý klub věnoval soutěžně RC větroňům.
S generační obměnou členů klubu se v osmdesátých letech klub zaměřuje na stavbu a soutžení v kategoriích upoutaných modelů SUM a F4B. K zásadnímu zvratu dochází v porevolučních letech, kdy se členové klubu, pan Netopilík a pan Betka, stávají členy širšího reprezentačního družstva kategorie F4B. Od roku 1990 do roku 1996 se tito členové zůčastnili několika mistrovství Evropy a mistrovství světa. Přivezli odtud několik medailových umístění v soutěži družstev, společně s třetím členem družstva litvínovským Vladimírem Kusým, "Drobečkem". Tito členové získali během daného období střídavě i titul mistra republiky.
V dalším reprezentačním období je významný rok 2000, kdy jsme ve Švýcarsku získali v soutěži družstev ve složení Vl. Kusý, L. Matyásek a V. Betka (oba dva posledně jmenovaní jsou z SMK Nymburk), titul mistrů světa. Vl. Kusý zde obhájil titul mistra světa v jednotlivcích .
V současné době se několik členů věnuje upoutaným modelům kategorie UŠ, SUM a F4B. Klub má nyní 22 členů, kteří se věnují rekreačnímu létání s RC modely, převážně elektrolety. Ve svých řadách máme i jednoho železničního modeláře.
V roce 2010 se konalo mistrovství světa pro upoutané makety F4B v sousedním Polsku. Z důvodů dostupnosti do Polska se ustavilo na základě výsledků z minulých soutěžních sezón reprezentační družstvo ve složení Václav Šťastný-Kladno dále Petr Skurčák-Varnsdorf a náš člen Roman Kutmon. Mistrovství se konalo v Czestochové. Díky dobrým výsledkům jednotlivců se družstvo umístilo na třetím místě. Tento úspěch varnsdorfského člena přiměl vedení klubu k obnovení upoutaných soutěží ve Varnsdorfu, kde se v minulosti úspěšně létaly. Pochopitelně nymburští modeláři se pravidelně zúčastňují, a s dobrými výsledky. Hned na první soutěži se umístil Luboš Matyásek jako první a další místo obsadil kolega Jan Netopilík.V roce 2018 pořádali varnsdorfští mistrovství ČR pro upoutané makety na kterém se náš člen klubu umístil na druhém místě. Tento rok byl úspěšný. Na mistrovství ČR v upoutaných modelech, které se konalo v Hradci Králové, se naše klubová mládež umístila na všech předních místech. Byli tam ve složení Pavel Hrstka, Zbyňek Pták a Jakub Týma.Ještě v tomto roce se uskutečnilo mistrovství světa ve francouzském městě Landres v kategorii F2B-upoutaná akrobacie, kde Pavel Hrstka obsadil 7 místo mezi dvanácti juniory a v celkovém pořadí mistrovství 59. z 84 pilotů akrobatů.
V roce 2018 došlo k zásadní události v činnosti klubu. Klub se musel po 44 letech vystěhovat ze své původní klubovny do nových prostor. Nutnost platit nájem za novou dílnu způsobila úbytek oficiálních členů klubu na počet 12 osob.
Ale i přes tyto problémy se klub věnuje výchově „nové“ mládeže. Ta úspěšná, „stará“ mládež odešla na střední školy mimo okres. V nových prostorách Obecního domu, jsme začali pracovat s mládeží od jednoduchých modelů házedel až ke stavbě větroňů kategorie A3. Senioři klubu se dále úspěšně zúčastňovali veřejných soutěží v rámci Svazu modelářů ČR. K nejúspěšnějším opět patří R.Kutmon, který v roce 2019 získal titul mistra ČR v kategorii F4B a druhé místo v kategorii polomaket. O rok později na mistrovství ČR konané ve Varnsdorfu získal titul mistra v kategorii polomaket a druhé místo v F4B-upoutané makety. I další členové se umísťovali na soutěžích úspěšně.

V nových prostorách Obecního domu se sešla mládež z nymburských škol. Začali jsme s patnácti žáky od nejjednoduších modelů a po získání zručnosti, začali někteří stavět modely z balzy. Pochopitelně někteří žáci skončili s modelářskou činností a odešli za jinými zájmy. Ti co vydrželi, začali stavět jednoduché motorové modely a učili se s nimi létat. Bylo to pro některé težké období. V zimě jsme létali v Kostomlatech v hale. Zde se většina zdokonalila, že jsme se mohli v roce 2021, po dvou letech trpělivé práce, zúčastňovat soutěží pořádaných Svazem modelářů ČR. Mezi nejvýznamější patří Mistrovství České republiky pro mládež ve Svitavách a další Mistrovství ČR pro makety v Hradci Králové. Na obou mistrovstvích bodovala naše nymburská mládež a ani senioři nevyšli na prázdno.